O nás

Společnost DOPOS HK s.r.o.

S námi se nespálíte...

Společnost byla založena roku 2007. Našim cílem je kontinuální poskytování kvalitních služeb zákazníkům, včetně komplexního servisu.

Na základě projektové dokumentace nebo podrobné prohlídky stavby jsme schopni navrhnout ekonomicky optimální řešení protipožárních konstrukcí. Na konkrétní zadání zpracujeme zdarma cenovou nabídku. Součástí našich služeb je také konzultace s projektantem požárně bezpečnostního řešení včetně odsouhlasení navrženého postupu s dotyčnou stavební prevencí Hasičského záchranného sboru. Garantujeme bezproblémovou kolaudaci v oblasti našich dodávek.

Pro stávající zkolaudované objekty v provozu zajišťujeme kontrolu požárně bezpečnostních zařízení podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246 z 21.6.2001.